پاسخ

خدا شما را دعوت کرده تا بخشی از این داستان باشید او سال ها مشغول نوشتن است. او به شما رستگاری را امروز پیشکش می کند، که دعوت به نجاتی است که خدا پیشنهاد داد. به سادگی می توانید نجات خدا را به دست آورید با:

  • اقرار نیاز خود به خدا
  • از او بخواهید تا شما را ببخشد
  • تنها به عیسی اعتماد کنید تا شما را نجات دهد
  • پیروی از عیسی مسیح، پادشاه زندگی شما، با ایمان از این روز به بعد
بله، من خواهان نجات هستم! سوالی بپرسید

به محض اینکه به عیسی مسیح اعتماد می کنید، شما فرزند خدا می شوید و روح او در شما شروع به زندگی خواهد کرد. هر چقدر در رابطه تان با خدا بیشتر رشد می کنید، قسمت های بیشتری از داستان او را در زندگیتان می بینید و درک می کنید. تمام گناهان گذشته و آینده ی شما، بخشیده شده و حالا شما در حضور او کاملا پذیرفته شده هستید. وقتی این رابطه را شروع می کنید، عیسی به شما وعده می دهد که در تمام فراز و فرودها، و خوشی ها و سختی های این زندگی همراهتان باشد. او شما را با محبتی ابدی و تغییر نیافتنی دوست می دارد. و نه تنها زندگی جاودان را وعده داده است بلکه آمده تا شما بتوانید آزادی، هدفمند بودن و رضایتمندی را در این زندگی هم تجربه کنید.


حالا که برای نجات تنها به عیسی مسیح اعتماد کرده اید، می خواهیم برای شما دعا کنیم و منابعی را به شما ارایه دهیم تا گام های بعدی را در ایمان خود بردارید:

Request Received!

سوالی بپرسید

سوال ارسال شده