प्रतिसाद

भावी युगांत परमेश्वर ही गोष्ट लिहित राहणार आहे, ह्या गोष्टीचा एक भाग होण्यास तो आपल्याला आमंत्रित करीत आहे. तो आपणास तारण देऊ इच्छित आहे. तो देत असलेली सुटका प्राप्त करण्यास आपणांस आमंत्रण आहे. आपण ही सुटका स्विकारू शकता:

  • देवासमोर आपली गरज स्वीकारा
  • आपल्याला माफ करण्यासाठी त्याला विचारत आहे
  • आपल्या सुटकेसाठी फक्त येशूवर विश्वास ठेवा
  • आजपासून येशू ख्रिस्ताला जीवनाचा राजा मानून विश्वासाने त्याच्या मागे चाला
होय, मला सुटका हवी आहे! एक प्रश्न विचारा

येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवता क्षणीच आपण त्याची मुले होता व त्याचा पवित्र आत्मा आपणामध्ये वास करू लागतो . आपण त्याच्या ह्या गोष्टीचा एक भाग होता. जसे जसे आपण त्याच्याशी संबंधांमध्ये वाढत जाल तशी तशी ही गोष्ट जीवनात पाहाल व समजाल. मागील (भूतकाळ) जीवनांत व येणाऱ्या जीवनांत (भविष्यातील) आम्हाला पूर्णपणे स्वीकारण्यात आले आहेत. हा संबंध स्थापित होताच येशू आपल्या जीवनातील उतार चढाव, समस्या, संकटे, व आनंदात सोबत राहण्याचे अभिवचन देतो त्याचे प्रेम चिरस्थायी, न बदलणारे आहे. त्याने फक्त अनन्तकालच्या जीवनाचेच अभिवचन दिले नाही तर तो ह्या जगात ह्या साठी आला कि ह्या वर्तमान जीवनात आपण उद्देश, परिपूर्ती व स्वातंत्र्य अनुभवावे.


Now that you've trusted Jesus alone for rescue, we want to pray for you and give you some resources to take the next steps in your faith:

Request Received!

एक प्रश्न विचारा

प्रश्न पाठविला